Do przeczytania i rozważań nad najstarszym tekstem mówiącym o początku człowieka i świata, pytającym, skąd wziął się świat i człowiek zachęca bp Roman Pindel w najnowszym swym podcaście biblijnym. Autor podkreśla, że przez całe Pismo Święte przechodzi linia dziejów zbawienia, a na samym początku znajduje się wydarzenie powołania do istnienia stworzenia. Następnie proponuje analizę drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, który, jak objaśnia, jest starszy od pierwszego.
Jak zauważa profesor, tekst opisuje dzieje początków ludzkości po stworzeniu nieba i ziemi, kiedy Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza życie, czyniąc go istotą żywą. Następnie Bóg stworzył kobietę z żebra mężczyzny, łącząc oboje w związek małżeński.
Hierarcha analizuje kontekst geograficzny, kulturowy i językowy powstania tekstu. Wskazuje na jego związki z doświadczeniem życiowym autora oraz na wpływ ówczesnej kultury i sposobu myślenia na treść tekstu. W szczególności podkreśla symboliczne znaczenie ukształtowania człowieka i jego relacji z Bogiem oraz z drugim człowiekiem.
Wskazuje także na kontekst literacki. Ukazuje strukturę tekstu, powtórzenia oraz symbolikę użytych słów i zwrotów. Zgłębiając tekst autor zwraca uwagę na znaczenie wartości małżeństwa, związku między mężczyzną a kobietą oraz ich wspólnoty z Bogiem.
Duchowny powtarza, że analizowany tekst ukazuje pierwotną historię stworzenia człowieka i jego relacji z Bogiem. Zarazem podkreśla symboliczne i duchowe aspekty tego wydarzenia oraz jego znaczenie dla życia człowieka. „Ten tekst mówi, że Bóg jest panem życia i śmierci, że On pragnie naprawdę, aby człowiek nie był samotny, ale wchodził w relacje także i te, tak bardzo głębokie i tak bardzo ważne, jak między mężczyzną i kobietą, tworzących związek” – podsumowuje bp Pindel.


Diecezja Bielsko-Żywiecka
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter