Dziś Redakcja „Gwiazdki Cieszyńskiej” ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do współtworzenia inicjatywy, która zrodziła się wiele lat temu w głowach pierwszych budzicieli ducha narodowego na Śląsku. Wspólnie możemy stworzyć coś wyjątkowego i dobrego, bo choć zmieniła się forma wydania – to cele pozostają wciąż te same „"... aby ci którzy więcej wiadomości posiadają, mieli sposobność udzielać ich dla powszechności, a pojedyńczy żeby z nich brali naukę. Ma ono rozniecać światło w narodzie naszym. Obraliśmy dla niego nazwę Gwiazdka, ponieważ ma zaświecać ojczyźnie naszej i dlatego imię to za najistotniejsze uważamy. .." (cyt. z numeru pierwszego, rok 1851).