Nasze tematy

Nasze utalentowane dzieci aż trzykrotnie stanęły na podium.

Do niedzieli, 30 czerwca, rodzice i opiekunowie mogą elektronicznie złożyć wniosek o świadczenie 800+. 

A w Łowiczu powiewa flaga Cieszyna...

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL.

Opaska telemedyczna to niewielkie urządzenie o wielkim znaczeniu. 

Koncerty Wyższobramskie to festiwal, który organizowany jest od 2018 r. w Kościele Jezusowym w Cieszynie.

Mam honor i zaszczyt przekazać informację, iż z rekomendacji Muzeum im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie...
Nowo mianowani proboszczowie to: ks. Wiesław Płonka i ks. dr Andrzej Wołpiuk...