Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus

43-400 Cieszyn 
ul. Pokoju 5

Telefon: 33 852 19 99


43

Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus działa od 2001 roku. Jest obecnie największym niepublicznym przedszkolem w Cieszynie. Swoje funkcjonowanie opiera o wartości chrześcijańskie i nauki głoszone przez Jana Pawła II. Wychowankom zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój w atmosferze szacunku i akceptacji.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Zajęcia prowadzone są w 4 grupach wiekowych: 2,5-3-latki, 4-latki, 5-latki i 6-latki. Nasze przedszkole liczy 6 oddziałów, trzy mieszczą się w budynku przy ul. Pokoju 5, kolejne trzy w budynku przy Placu Dominikańskim 3. Przy obu budynkach znajdują się piękne ogrody wyposażone w place zabaw. Przedszkole posiada również własną kuchnię, w której przygotowywane są zbilansowane posiłki dla naszych wychowanków, przygotowujemy także posiłki dla alergików.

Kadra pedagogiczna jest doskonale i wszechstronnie wykwalifikowana, wprowadza wiele nowoczesnych metod nauczania, ale przede wszystkim uczy wychowanków, jak stawać się dobrymi i mądrymi ludźmi.

Placówka oferuje szeroki wybór zajęć dodatkowych, co sprzyja rozwijaniu wszelkich zainteresowań z różnych dziedzin. Zajęcia dodatkowe są NIEODPŁATNE i realizowane w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

Wychowankowie uczą się języka angielskiego już od 2,5 roku życia. Poza tym uczestniczą w zajęciach religii katolickiej i ewangelickiej, warsztatach plastycznych, zajęciach umuzykalniających. Niezwykle atrakcyjne są także zajęcia twórcze „Spotkanie z ciekawą osobą” oraz zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej. Dzieci korzystają również z zajęć na basenie przy SP nr 4. Przedszkolaki biorą udział w wielu zajęciach poza placówką: współpracujemy z Biblioteką Miejską, Uniwersytetem Śląskim i Szkołą Muzyczną. Wychodzimy do teatru i wyjeżdżamy na ciekawe wycieczki.

PRZEDSZKOLE zapewnia kompleksową opiekę z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przedszkole zatrudnia najlepszych specjalistów: psychologa, neurologopedę, terapeutę SI, rehabilitantów. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnione z opłaty czesnego.

Katolickie PRZEDSZKOLE bardzo ceni sobie współpracę z rodzicami. Staramy się, aby rodzice uczestniczyli w życiu naszej placówki. Organizujemy Dni Otwarte przedszkola, zajęcia adaptacyjne dla 3-latków wraz z rodzicami, bal karnawałowy, rodzinne wycieczki w góry i nasz tradycyjny Rodzinny Piknik pod Tułem oraz wiele innych uroczystości min. Dzień Babci i Dziadka, Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Matki i Ojca i inne. Nasze przedszkolaki odnoszą wiele sukcesów — wygrywamy liczne konkursy na szczeblu miejskim i wojewódzkim, prezentujemy swoje umiejętności na wielu uroczystościach organizowanych na terenie naszego powiatu. Nasze przedszkole to placówka przyjazna dziecku, w której pociechy spędzają czas w sposób ciekawy i przyjemny.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny

43-400 Cieszyn
ul. Błogocka 19

Telefon: 506 015 492Celem działalności szkoły jest wszechstronne wykształcenie, kształtowanie umiejętności, a także wychowanie ucznia w najbardziej sprzyjających warunkach:

❤️ Szkoła wychowuje uczniów w tradycji narodowej, umiłowania Boga i Ojczyzny przy zachowaniu szacunku do innych kultur i religii.

❤️ Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

❤️ Umożliwia rozwój talentów, zdolności i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.

❤️ Roztacza opiekę nad uczniami mającymi trudności w nauce.

❤️ Zapewnia najzdolniejszym uczniom możliwość realizowania indywidualnych programów nauczania.

DOBRZE WYKSZTAŁCIĆ I MĄDRZE WYCHOWAĆ


Katolicka Szkoła Podstawowa oferuje:

🔹stały, racjonalny rozkład zajęć szkolnych i fachową opiekę w godzinach od 6.45 do 16.30

🔹naukę w małych grupach

🔹wartościowy program wychowawczy kształtujący chrześcijańskie postawy

🔹naukę języka angielskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo, od pierwszej klasy z podziałem na grupy

🔹naukę języka niemieckiego od drugiej klasy w wymiarze 1 godziny tygodniowo od drugiej klasy

🔹nauka języka francuskiego (zajęcia dodatkowe dla wszystkich chętnych z klas I - VI)

🔹zajęcia z informatyki od pierwszej klasy (rozszerzony program)

🔹religia katolicka i ewangelicka

🔹różnorodne zajęcia dodatkowe i grupy zainteresowań (muzyczne, plastyczne, teatralne, SKS, basen, rytmika, szachy)

🔹szkółka narciarska

🔹zajęcia z tenisa ziemnego

🔹dobrze wykwalifikowaną i stałą kadrę pedagogiczną

🔹możliwość korzystania z zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki w każdej klasie

🔹bezpieczną lokalizację szkoły (budynek w otoczeniu dużego ogrodu z boiskiem szkolnym)

🔹możliwość korzystania z obiadów

🔹zajęcia dodatkowe są nieodpłatne

🔹ulgi dla rodzeństwa w odpłatności czesnego

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn

Telefon: 33 852 51 84