Z życia Kościoła

Przede wszystkim to Chrystus zmartwychwstał

Droga krzyżowa. Droga pytań i wątpliwości.

mamy Jezusa w tym strasznym czasie...

Zachować moc ducha i “jasny wzrok dziecka”.

Kuszenie jest cierpieniem: Ks. Józef Pierzchalski SAC

Przebaczenie przychodzi z wielką trudnością.

Rozmowa o tym, jak rozumieć i przeżywać „wiarę po Auschwitz”.

Jego słowo ma moc uwalniania człowieka od tego, co złe. Są one dla człowieka „duchem i życiem”.