Z życia Kościoła

„Czy robimy wszystko, żeby zjednoczyć się z Bogiem?” 

Ks. Studenski: jak Jezus, patrzmy na wychowanka z miłością.

Dziękowały Bogu za 25 lat życia radami ewangelicznymi, czyli ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa

Przez kuchnię do wychowania.

Trwajcie przy tych, którzy zostali wam powierzeni...

Czy nie macie dość kłótni przy niedzielnym obiedzie? 

Jezus przyszedł do człowieka z miłością.

Wspomaga rodziny w ich trudnych sytuacjach losowych i przygotowuje do ślubu.