Z życia Kościoła

Głównym wrogiem duszy jest pewien rodzaj myśli. 

Im bardziej zaufasz, tym więcej otrzymasz!

Zmartwychwstał

Wykonało się!

Można być blisko Pana, a nie widzieć, nie słyszeć, nie wzruszać się tym...

 „Dla Jezusa nikt z nas nie jest pionkiem. Dla Jezusa to Ty jesteś najważniejszy”

Przede wszystkim to Chrystus zmartwychwstał

Droga krzyżowa. Droga pytań i wątpliwości.