Z życia Kościoła

"Ich obecność wśród nas ma być znakiem przypominającym przesłanie Boga".

Światowy Dzień Chorego w Szpitalu Wojewódzkim.

"...Po prostu zapytajmy Pana Boga na modlitwie, co mamy robić...

Ks. Studenski: chrześcijanin przegrywa dla świata, wygrywa dla Boga.

Zaproszenie do Wilamowic na Dzień Życia Konsekrowanego.

Macie do spełnienia niezwykłą rolę w Kościele...

Życie i umieranie papieża-seniora, wypełnione przyjaźnią z Chrystusem...

Ks. Studenski: najlepsze owoce życia wypływają z błogosławieństwa Bożego...