Na doroczne spotkanie z Honorowym Patronem Szlaków Papieskich abp Markiem Jędraszewskim – metropolitą krakowskim, zaproszono współpracowników i przyjaciół Fundacji „Szlaki Papieskie” do Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3.

Uroczystość odbyła się 7 marca 2020 r., aby uczcić setną  rocznicę urodzin papieża, wytrwale i mężnie przyczyniać się do umacniania pamięci o świętym rodaku oraz być Jego wiernymi świadkami. Na to spotkanie przyjechali goście z różnych stron Polski, a wśród nich kapłani z kilku diecezji, młodzież z nauczycielami, przewodnicy górscy, górale, samorządowcy, przedstawiciele mediów.  Sympatycy górskich wędrówek śladami św. Jana Pawła przybyli z Krakowa, Limanowej, Jeleniej Góry, Bielska-Białej, Rzeszowa, Chrzanowa, Częstochowy, Ochotnicy, Koniny, Niegowici, Tymbarku, Nowego Sącza, Węgierskiej Górki, Marcyporęby.

Zebranych przywitała Urszula J. Własiuk – prezes Rady Fundacji „Szlaki Papieskie”, na dziedzińcu Kurii Metropolitalnej obok  pomnika św. Jana Pawła II, z wystawioną żołnierską wartą honorową. Poszczególne delegacje mogły złożyć tu kwiaty, wieńce, zapalić znicze i wspólnie zaśpiewać „Barkę”. Temu miejscu towarzyszy obecnie wystawa fotograficzna przedstawiająca biografię papieża pt. „Droga mojego życia”, ciesząca się dużym zainteresowaniem. Została przygotowana staraniem Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Fundacji Śladami Jana Pawła II.

Centralnym punktem spotkania była koncelebrowana Eucharystia w Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich. Przewodniczył jej abp Marek Jędraszewski. Przy ołtarzu stanął opiekun duchowy Fundacji Szlaki Papieskie ks. Stefan Misiniec wraz z dwunastoma kapłanami z parafii współpracującymi z fundacją. Piękną oprawę muzyczną podczas mszy św. zapewnił chór Organum z Krakowa  z jego dyrygentem prof. Bogusławem Grzybkiem.

Liturgię rozpoczął ks. Stefan słowami: „Drodzy opiekunowie i miłośnicy Szlaków Papieskich! Spotykamy się w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II i w stulecie Cudu nad Wisłą – zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Ojciec Święty wiele razy wspominał ze wzruszeniem, że przyszedł wtedy na świat. Dzisiaj z radością widzimy wśród nas, uczestników liturgii, którzy swoim ubraniem i postawą przywołali wspomnienie tamtego czasu i postać ojca papieża – z zawodu wojskowego – widzimy Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień ‘39 z Krakowa, w mundurach z czasów dwudziestolecia międzywojennego. Jest też z nami Jednostka Strzelecka „Strzelec” z Tymbarku i Krakowska Drużyna Orląt im. Antosia Petrykiewicza.

Księdzu arcybiskupowi, naszemu metropolicie, dziękujemy serdecznie, że modli się razem z nami w historycznej Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich. Tu diakon Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie, a potem przez cały okres duszpasterzowania w Krakowie,  w tej kaplicy codziennie modlił się i pracował. Jako Ojciec Święty przy tym ołtarzu sprawował Eucharystię. Dzisiaj jest z nami duchowo i w swoich relikwiach”.

W homilii ks. abp Marek Jędraszewski zaznaczył, że podążanie drogami Boga nie opiera się wyłącznie na przestrzeganiu Dekalogu, ale również na wypełnianiu przykazań miłości. „Chodzić drogami Boga, to także odkrywać stworzony przez Niego świat, (…) zobaczyć jego piękno, zauroczyć się nim i wysławiać Tego, który powołał wszystko do istnienia. Tego uczył nas Jan Paweł II” – tłumaczył  metropolita - „Chodzić drogami Boga,  zachwycać się pięknem świata,  korzystać z czasu bycia z innymi na łonie natury: razem się modlić, stawiać pytania” - to nasze zadania - podkreślił homilista.

Wspomniał również, że Ojciec Święty był  doskonałym nauczycielem historii i wielkim patriotą, a po odzyskaniu przez Polskę prawdziwej niezależności – nauczycielem wolności. – „Czujemy się jego spadkobiercami, odpowiedzialnymi za to, co nam zostawił. Modlimy się, by ten odziedziczony po nim skarb pomnażać i przekazywać wszystkim, którzy po nas przyjdą i będą kroczyć tymi samymi Bożymi drogami”.

Po Eucharystii uczestnicy spotkania zgromadzili się w Sali Królewskiej z  oknem papieskim, gdzie słowa wdzięczności Honorowemu Patronowi wyraziła Prezes Fundacji Urszula Własiuk. „Przychodzimy jak co roku, aby w tych historycznych murach, uświęconych modlitwą i obecnością św. Jana Pawła II, prosić o błogosławieństwo, które dodaje sił duchowych. (…) Jesteśmy wdzięczni, że Ksiądz Arcybiskup patronuje naszym działaniom. Nas jednoczy i wspiera Jan Paweł II, nasz wielki święty, którego szlakami zobowiązaliśmy się opiekować, bo są cząstką Jego życia,ale jakże mu bliską.” Cytując prośbę św. papieża - „Pilnujcie mi tych szlaków ...” wyraziła gotowość dalszego czuwania nad Jego dziedzictwem.

Do  ks. abp Marka kierowały się kolejno delegacje uczestników spotkania, przedstawiając mu swoje starania, troski jak też radości z osiągnięć w renowacji i  w oznaczaniu Szlaków Papieskich wraz z ich dokumentowaniem.Tu również ks. abp Marek Jędraszewski stwierdził - „Niewątpliwie Szlaki Papieskie, to część życia Jana Pawła II, ale też to, co stanowi Polskę. Obrona Szlaków jest zatem obroną polskości (…). Czujemy na sobie wielką odpowiedzialność, by nic z tego wspaniałego i wielkiego dziedzictwa nie zostało uronione, ale żeby było dalej przekazywane. To nasze wspólne zadanie (…), zobowiązanie do miłości odpowiedzialnej!".

Po audiencji organizatorzy zaprosili wszystkich zebranych do Sali Włoskiej przy klasztorze OO Franciszkanów, znajdującym się po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. Przygotowano tu okolicznościowy poczęstunek – tort z piękną dekoracją upamiętniającą setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Była także dobra okazja do wzajemnego poznania się, nawiązania kontaktów.

W rozmowie z nami Krzysztof i Teresa Machnicowie z Chrzanowa opowiedzieli  o swoich początkach wędrowania po Szlakach Papieskich. „W młodości uczestniczyliśmy w kole PTTK, z którym wędrowaliśmy po polskich górach wzdłuż i wszerz. Przemierzaliśmy również Szlaki Papieskie. Teraz  tę aktywność zamieniliśmy m.in. na prace dokumentacyjne  dla potrzeb Fundacji „Szlaki Papieskie”, wspierania tych, którzy to dzieło prowadzą. Utrzymujemy z nimi ścisłe kontakty, współpracujemy w tym zakresie z kapelanem Szlaków Papieskich ks. Stefanem Misińcem. Głównie sprowadza się ona do przygotowania różnych materiałów fotograficznych  na potrzeby Fundacji. Trafiają potem do przewodników, jakie pani prezes Fundacji opracowuje”.

Przypomnieli również swoje bezpośrednie kontakty z ówczesnym kardynałem Karolem Wojtyłą. Pani Teresa wspomina: „ Będąc studentami Politechniki w Krakowie w latach1969 – 73, gdzie poznaliśmy się z mężem, braliśmy udział w spotkaniach opłatkowych w  kościele studenckim, na które  przychodził kardynał Karol Wojtyła. Odbywały się one w ramach Duszpasterstwa  Akademickiego. Te uroczystości utrwaliły się nam bardzo mocno, bo miały wyjątkową atmosferę. Każdy uczestnik  odbierał obecność kardynała tak mocno, jak by był jego osobistym, wyłącznym  gościem, tylko w cztery oczy. W tak głęboki  sposób potrafił skupić na sobie uwagę wszystkich słuchaczy. Tego nie da się zapomnieć do dziś.  Na te spotkania przybywało wówczas bardzo dużo studentów”.

O planach obchodów 100 rocznicy urodzin świętego papieża na Szlakach Papieskich  w Beskidach, wspomniał nam też prezes koła PTTK im. JPII w Węgierskiej Górce Tadeusz Gołuch. Zamierzają świętować każdego miesiąca  2020 roku. W planach przewidziane są m.in. Ognisko Papieskie na Hali Boraczej, Spotkanie ludzi gór, rajd z biwakiem pod Wielką Raczą, rajd śladami JPII na Grojec, wędrówka na przełęcz Krowiarki – ostatnia wyprawa ks. kardynała Karola Wojtyły przed konklawe. Oddzielne uroczystości przewidziano na majową rocznicę urodzin papieża przy Głazie Pamięci w Węgierskiej Górce. Od maja do czerwca planowane są rewitalizacje Szlaków Papieskich na trenie gmin Węgierska-Górka, Milówka, Ujsoły.

Z rozmów z uczestnikami spotkania wynikało, że  propagują i zachęcają , na swoich terenach,  do wędrowania Szlakami Papieskimi  nowe pokolenia. Część przewodników turystycznych po nich, jest już opracowana.

O  historii i działalności Fundacji „Szlaki Papieskie” można więcej dowiedzieć się na jej stronie: http://www.szlakipapieskie.pl/

Więcej zdjęć ze spotkania można zobaczyć TUTAJ

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy


Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter