W dniu 2 czerwca br. ks. Łukasz Pokusa sprawował w bielskiej katedrze Mszę świętą prymicyjną.

W Eucharystii ks. Łukasza uczestniczyli ks. proboszcz katedry Antoni Młoczek, ks. Szczepan Szpoton – rektor krakowskiego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy, vice rektor Michał Lipiński, ojcem duchownym ks. Andrzej Klima oraz ks. Marian Mazurek – proboszcz parafii p w św. Jana Kantego w Malcu.

Uroczystości prymicyjne rozpoczęły się w probostwie katedry, gdzie ks. Łukasz otrzymał błogosławieństwo od swojej mamy Barbary. Z pod probostwa uformowała się procesja do katedry,gdzie w kruchcie katedry prymicjanta powitał ks. proboszcz katedry Antoni Młoczek. Zwracając się do prymicjanta powiedział:

Drogi sercom naszym bliski księże Łukaszu. W dniu dzisiejszym są Twoje Prymicje. Za chwilę wejdziesz do naszej Katedry, katedry św. Mikołaja w Bielsku- Białej i poprowadzimy Cię do ołtarza Bożego. Tak jak wiele razy wcześniej tak dzisiaj podobnie idąc do kościoła wyszedłeś z Twojego domu. Wyprowadzenie Prymicjanta z domu rodzinnego jest gestem pełnym symboli. To pożegnanie z rodziną i z najbliższym. Chociaż dalej pozostaną silne więzi z ukochanymi i bliskimi zostawiasz ich i wchodzisz w wielką rodzinę kościoła w całej pełni. Od tej pory twoimi braćmi i siostrami będą ci do których będziesz posłany. Którzy słuchać będą Bożego Słowa. Stokroć więcej braci i sióstr stanie na Twojej drodze. W twoim domu błogosławiły Cię ręce Twojej Mamy i Ojca i Babci. Błogosławiły Cię te ręce, które przyjęły Cię na świecie, tuliły cię i Twoją rączką kiedyś kreśliły pierwszy znak krzyża. Drogi Łukaszu wracaj zawsze do Twojego domu rodzinnego, do katedry, do swoich.

Będziemy czekać na ciebie i będziemy chcieli słyszeć od Ciebie jak w imię Pana będziesz czynił wielkie rzeczy siejąc ziarno Bożego słowa, jak będziesz nawracał i ludzi prowadził do Boga. Jak będziesz dawał dobry przykład i będziesz znakiem nadziei, szczególnie dzisiaj w świecie tak bardzo skomplikowanym. Chcemy się wszyscy cieszyć Twoimi radościami i sukcesami.

W dniu dzisiejszym chcę ci wręczyć krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nieś go z podniesionym czołem, z wiarą i godnością Trzymaj się mocno tego krzyża i nie daj go sobie zabrać ani wydrzeć z Twoich kapłańskich dłoni. Za chwilę zanim pójdziesz do ołtarza To znak Zwycięstwa i Twojej dumy.

Po wprowadzeniu do katedry ks. Łukasz przystąpił do ołtarza, gdzie odprawił swoją Mszę prymicyjną. Słowo Boże wygłosił ks. Marian Mazurek, który zwracając się do prymicjanta i licznie zebranych wiernych powiedział: „To Bóg jest jednak Panem historii naszego życia. On najlepiej zna czas, miejsce i rozwiązanie naszych powikłanych dróg życiowych.

Dlatego też w dzisiejszą niedzielę modlimy się z pokorą: Boże, Twoja opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach (kolekta). Nawet jeśli nam się wydaje to niezrozumiałe i trudne, Bóg i tak zawsze doprowadza nas do szczęśliwego końca, a droga wiodąca do tego jest okresem dojrzewania w ufności Jemu.

Warto spojrzeć na to, co za nami, by dostrzec, że nie było momentu, kiedy Bóg by nas pozostawił bez opieki.

To dlatego dzisiaj – w kontekście uroczystości prymicyjnej ks. Łukasza, w dziękczynieniu składanym Chrystusowi Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi - słyszymy słowa z drugiego czytania, wzywające nas do zawierzenia kapłańskiej posługi nowo wyświęconych kapłanów: „Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas… my, którzy żyjemy, aby życie Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym ciele.”

Nie oprę się pokusie, aby nie przytoczyć już na zakończenie pewnego wątku z homilii, którą 18 maja wygłosił ks. kardynał Grzegorz Ryś w dniu święceń diakonatu i prezbiteriatu w Zgromadzeniu księży Misjonarzy w Krakowie. Nawiązując wówczas do czytań liturgii słowa, zwracając się do alumnów i diakonów, nakreślił dzieje dwóch wielkich apostołów Pawła i Jana, którzy byli jak powiedział w rękach Jezusa. Powiedział bardzo obrazowo i naciskiem do tych, którzy mieli znaleźć się również w rękach Jezusa za kilka chwil – przez akt święceń – jak ci dwaj apostołowie: „Wy nie jesteście w rękach biskupa, prowincjała czy zakonu, ale jesteście w rękach Jezusa.

To Jezus zadecydował, że jesteście wyświęceni na diakonów i księży. Święcenia będziecie przeżywać tylko wtedy, że będziecie w rzeczywistych relacjach z Jezusem.

Wyobrażacie sobie jak to będzie fantastycznie być księdzem, albo jak to będzie cudownie być diakonem… Uważajcie!, Pan Jezus spełnia wasze marzenia, zostajecie diakonami i prezbiterami, ale uważajcie wszystko będzie inaczej niż myślicie, ale jesteście w rękach Jezusa, i …. nie możecie być w lepszych”.Księże Neoprezbiterze Łukaszu, księże diakonie Valentino….. jak zmieniło się Wasze myślenie po 16 dniach, odkąd jesteście w rękach Jezusa???? My prosimy dzisiaj dla Ciebie księże Łukaszu i dla każdego powołanego: „Jezu, chroń Jego Serca i Życia, skoro masz je w swoich dłoniach, ….. bo nie mogą być w lepszych .

Księże Neoprezbiterze Łukaszu, księże diakonie Valentino….. jak zmieniło się Wasze myślenie po 16 dniach, odkąd jesteście w rękach Jezusa???? My prosimy dzisiaj dla Ciebie księże Łukaszu i dla każdego powołanego: „Jezu, chroń Jego Serca i Życia, skoro masz je w swoich dłoniach, ….. bo nie mogą być w lepszych.

Specjalne życzenia złożyli ks. Łukaszowi przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych, a z kolei ks. Łukasz podziękował wszystkim gościom za obecność, za to, że zawsze otaczają go modlitwą. Prosił, by wciąż wspierać go w ten sposób. Ks. Łukasz udzielił wszystkim obecnym specjalnego błogosławieństwa poprzez nałożenie rąk na głowę – kapłanom, klerykom, mamie, najbliższym z rodziny oraz zgromadzonym wiernym.. Każdy z uczestników prymicyjnej Mszy św. otrzymał na pamiątkę obrazek prymicyjny.

W katedralnej parafii ostatnie prymicje były 31 maja 2020 r. Ks. Łukasz jest 8. kapłanem pochodzącym z tej wspólnoty. Jego poprzednicy to: ks. Antoni Wala, ks. Adam Drożdż, ks. Andrzej Maślanka, ks. Zenon Drożdż, ks. Henryk Zątek, ks. Klaudiusz Dziki, ks. Kamil Piwowarczyk. Pochodzi stąd też 5 sióstr zakonnych. Ks. Łukasz udzielił wszystkim obecnym specjalnego błogosławieństwa poprzez nałożenie rąk na głowę osoby – kapłanom, klerykom, mamie, najbliższym z rodziny oraz innym. Każdy z uczestników prymicyjnej Mszy św. otrzymał na pamiątkę obrazek prymicyjny.

Ks. Łukasz po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum naukę kontynuował w LO nr 7 w Bielsku- Białej. Następnie podjął studia w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach, które ukończył i zwieńczył tytułem magistra inżyniera z logistyki. Studia filozoficzno-teologiczne podjął w Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie i również otrzymał tytuł magistra teologii. Obecnie po święceniach kapłańskich podejmie służbę w Zgromadzeniu Misjonarzy - Gozdnicy wparafii św. Wawrzyńca.

Drogi ks. Łukaszu za zakończenie zacytuję jeszcze raz słowa ks. proboszcza katedry, który witając Ciebie w kruchcie katedry wręczają Tobie krzyż Pana Jezusa Chrystusa powiedział: ” Nieś go z podniesionym czołem, z wiarą i godnością Trzymaj się mocno tego krzyża i nie daj go sobie zabrać ani wydrzeć z Twoich kapłańskich dłoni”.

Szczęść Boże!


Tekst i foto: M.Szpak

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter