„Zamiast użalania się na sobą zróbmy coś: po prostu zapytajmy Pana Boga na modlitwie, co mamy robić” – zachęcił wikariusz generalny diecezji ks. Marek Studenski podczas Eucharystii 2 lutego 2023 r. z okazji święta Ofiarowania Pańskiego i Dnia Życia Konsekrowanego. Liturgia była sprawowana w sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach. Duchowny wskazał na przykład czczonego w wilamowickiej świątyni świętego i przypomniał, że jego czasy obfitowały w niezwykle trudne sytuacje i kryzysy, jednak metropolita Lwowa traktował te wyzwania jako zadania do wykonania.

W sanktuarium modliło się około stu sióstr zakonnych ze zgromadzeń działających na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. Obecni byli przełożeni zgromadzeń i instytutów zakonnych oraz stowarzyszeń apostolskich, które funkcjonują na Podbeskidziu. Modliły się konsekrowane dziewice i wdowy. Procesja ze świecami odbyła się w świątyni. Odnowiono śluby i przyrzeczenia zakonne. Przed Eucharystią adorację Najświętszego Sakramentu poprowadził o. Innocenty Kiełbasiewicz OFM, kierownik duchowy dziewic konsekrowanych w diecezji bielsko-żywieckiej.

W homilii ks. Studenski przyznał, że współczesne czasy obfitują we wzmożoną krytykę osób konsekrowanych, a duchowieństwo zmagać się musi na co dzień z falą hejtu i krytyki. Zarazem jednak zachęcił, by nie przeżywać pojawiających się problemów, lecz potraktować je jako zadanie.

„Nikt z nas nie wybierał czasu, w którym będzie realizował swoje powołanie i Pan Bóg chce, żebyśmy to, co dzisiaj mamy przyjęli jako zadanie, jako wyzwanie, a nie jako problem” – wyjaśnił i za papieżem Franciszkiem powtórzył, że Kościół jest dziś swoistym szpitalem polowym, a konsekrowani są właśnie na froncie walki duchowej.

Wskazał na postać św. abp. Bilczewskiego, który ponad 100 lat temu otworzył w swym rodzinnym mieście ochronkę, do dziś funkcjonującą i wychowującą kolejne pokolenia. „Narzekamy, nie raz się użalamy nad sobą, nie wiemy, co robić. No to zróbmy coś: po prostu zapytajmy Pana Boga na modlitwie, co mamy robić” – podkreślił i poradził „by nie silić się na jakieś wielkie dzieła”, lecz „wykonywać rzeczy zwyczajne w nadzwyczajny sposób”.

„W obrzędzie święceń kapłańskich diakonatu jest takie piękne zdanie, które mnie bardzo uspokaja: niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Pan Bóg wszystkiego dokona. Ja się tylko muszę zdać na Niego, pozwolić się prowadzić i robić to, co do mnie należy” – zaznaczył.

„Nie do końca wszystko od nas zależy. Pan Bóg posłuży się naszymi cnotami, nawet naszą nieśmiałością, naszym rozmodleniem, naszą nieraz gadatliwością, tym, co my nazywamy wadami. Pan Bóg potrafi wykorzystać je do swojego dzieła” – zapewnił.

Pod koniec wikariusz generalny wręczył listy gratulacyjne osiemnastu siostrom zakonnym obchodzącym okrągłe jubileusze – 65-lecia, 60-lecia, 50-lecia, 40-lecia, 25-lecia – ślubów zakonnych. Wśród kapłanów przeżywających 65-lecie ślubów zakonnych znalazł się nieobecny na uroczystościach salezjanin ks. Aleksander Karkoszka SDB.

Eucharystię koncelebrowało kilkunastu kapłanów zakonnych, w tym referent ds. instytutów życia konsekrowanego dla zakonów i zgromadzeń męskich o. Ezdrasz Biesok OFM. Słowa podziękowania wypowiedziała na koniec referentka ds. instytutów życia konsekrowanego dla zakonów i zgromadzeń żeńskich s. Natalia Małgorzata Wałach CMBB.

Świąteczne spotkanie zakończyło wspólne kolędowanie przy stole. Wcześniej uczestnicy modlitwy mogli uczcić relikwie świętego z Wilamowic. O abp. Józefie Bilczewskim opowiedział kustosz sanktuarium ks. prałat Stanisław Morawa.

Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej istnieje 60 klasztorów, należących do 30 żeńskich zgromadzeń zakonnych. Działa tu też 29 męskich domów zakonnych, należących do kilkunastu zgromadzeń męskich. Kapłani zakonni prowadzą 17 parafii na Podbeskidziu.

/źródło Diecezja Bielsko-Żywiecka/
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter