„Jestem absolutnie przekonany, że szafarze mają do spełnienia niezwykłą rolę w Kościele, a ich znaczenie będzie wzrastać” – podkreślił bp Roman Pindel podczas Eucharystii 14 stycznia 2023 r. w sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach. W modlitwie i spotkaniu świątecznym udział wzięli nadzwyczajni szafarze Komunii świętej diecezji bielsko-żywieckiej z ich duszpasterzem ks. Piotrem Hoffmannem.

W homilii biskup zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką mają do spełnienia dziś w Kościele nadzwyczajni szafarze Komunii świętej. „Wasza rola zasadza się na tym, że sprawdzony mąż i najczęściej już ojciec, często o ustabilizowanej sytuacji życiowej, odkrywa swoje nowe powołanie, by służyć szczególnej grupie każdej wspólnoty, spragnionym Komunii świętej” – zaznaczył i przypomniał, że bez względu na to, czy szafarz udziela Komunii w świątyni lub w domu, widzi i spotyka ludzi pragnących ją przyjąć.

„Gdy zaś udaje się do domu, może budować się wiarą i niecierpliwością tych, którym choroba lub podeszły wiek nie pozwalają uczestniczyć w Eucharystii wraz z całą parafią” – zauważył.

Zdaniem hierarchy, jeżeli pomnoży się liczbę szafarzy w danej parafii przez liczbę osób, do których mogą dotrzeć w niedzielę, „będzie to w skali diecezji ogromna rzesza ludzi”. „Oni nie tylko będą brać udział we Mszy dzięki radiu czy telewizji, ale także przyjmą upragnioną Komunię świętą, by później z radością przeżywać niedzielę czy inny dzień tygodnia” – podkreślił.

„Szafarz wypełnia swoją ważną misję w Kościele, gdy postrzega swoje posługiwanie jako skutek wybrania przez Jezusa, a który w taki sposób pragnie zaprosić konkretnego i kolejnego mężczyznę do pogłębienia z Nim swojej więzi. Osobista i zdrowa pobożność szafarza obala także istniejące dotąd zahamowania niektórych wiernych przed przyjmowaniem Komunii z rąk świeckich” – zwrócił uwagę. Według kaznodziei, przez proste zaangażowanie w liturgię „szafarz nie tylko będzie umacniał pobożność eucharystyczną w parafii, ale także uwiarygodni swoją posługę i pozyska kolejnych wiernych, którzy zapragną przyjmować Komunię świętą w domu”.

Odwołując się do ewangelicznej sceny powołania Lewiego przez Jezusa na Apostoła, hierarcha wskazał, że słowa Jezusa „pójdź za Mną” musiały Lewiego zaskoczyć. „Nie szukał też Jezusa, jak uczyniło to wielu nawet z odległych miejscowości. Mieszkając w Kafarnaum nie okazał zainteresowania Jezusem, aż On sam przechodząc obok Lewiego, zajętego przyjmowaniem pieniędzy, spojrzał na niego i powiedział po prostu: Pójdź za Mną. Tym razem jednak Jezus nie obiecuje celnikowi, co będzie robił, gdy pójdzie za Nim, gdy do czterech rybaków mówił, że staną się rybakami ludzi. Dotychczasowy poborca podatkowy z ramienia rzymskiego okupanta nie stanie się odpowiedzialny za podatki w Kościele czy za wspólną kasę uczniów, a którą powierzono Judaszowi” – wyjaśnił.

Jak dodał, Lewi bardziej wpisuje się w misję Jezusa niż wybrani wcześniej czterej rybacy. „Jezus bowiem po to został posłany przez Ojca, by powoływać tych, którzy uznają się za grzeszników i nawrócą się. Pierwsze Jego orędzie przecież brzmi: Bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w ewangelię” – przypomniał.

Na koniec zachęcił szafarzy do dziękowania Bogu za własne powołanie i wyróżnienie przez Jezusa. „Z uwielbieniem wspominajmy to, czego Bóg dokonał naszymi rękami, ustami i stopami. Prośmy o pokorę i otwartość na łaskę oraz Boże prowadzenie w naszych rodzinach, w gronie osób zaangażowanych w parafii i w każdej naszej posłudze” – zakończył.

Podczas liturgii biskup ustanowił nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. jednego z kandydatów do tej funkcji. Obrzęd ten zwieńczyło braterskie pozdrowienie biskupa wobec nowo ustanowionego szafarza.

Za wspólną modlitwę, którą zakończyły Litania do św. abp. Józefa Bilczewskiego i błogosławieństwo jego relikwiami, podziękował ks. Hoffmann. Podczas Mszy zaśpiewał chór parafialny. Eucharystię z biskupem koncelebrowali także kustosz wilamowickiego sanktuarium ks. prałat Stanisław Morawa i sekretarz biskupa ks. Piotr Góra.

Podstawowa funkcja szafarza to pomoc przy rozdawaniu Komunii św. w kościele. Szafarze spotykają się przy tej okazji też z osobami, które są w potrzebie, chorymi, seniorami, niepełnosprawnymi.

Funkcję nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej wprowadzono w Kościele w Polsce w 1990 roku. Do tej posługi biskupi mogą upoważnić mężczyzn w wieku 25-65 lat, zaangażowanych w życie parafii i odznaczających się nienagannym życiem moralnym oraz wiedzą religijną. Kandydatów wybiera i poleca proboszcz parafii. Przed ustanowieniem do posługi szafarza nadzwyczajnego Komunii św. kandydaci uczestniczą w specjalnym studium przygotowawczym.

Pierwsze ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w diecezji bielsko-żywieckiej miało miejsce w 1997 r. Posługuje w niej obecnie około 240 wszystkich szafarzy. Na co dzień wykonują różne zawody.

/źródło: Diecezja Bielsko-Żywiecka/
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter