„Podczas dyskusji macie obowiązek opowiedzenia się po stronie Bożej prawdy” – powiedział bp Piotr Greger do 256 ministrantów z diecezji bielsko-żywieckiej, którzy 19 listopada 2022 r. otrzymali od niego specjalne błogosławieństwo związane z podjęciem przez nich funkcji lektora Liturgicznej Służby Ołtarza. Obrzęd ten odbył się w kościele pw. NSPJ w Bielsku-Białej. Hierarcha przewodniczył Eucharystii w koncelebrze kilkunastu kapłanów, głównie duszpasterzy LSO.

W homilii, jeszcze przed błogosławieństwem, biskup wyjaśnił, że podczas obrzędu kandydaci do funkcji lektora powinni prosić, by stale rozważali słowo Boże. „Waszym zadaniem jest rozważanie słowa Bożego nieustannie – tak mówi treść modlitwy błogosławienia. Przyimek ‘nieustannie’ należy rozumieć, że w sposób systematyczny, regularny, codzienny, a nie tylko z racji wykonywania funkcji lektora” – zwrócił uwagę i poradził, by praktykować modlitwę tekstem biblijnym.

„Warto wstać odpowiednio wcześniej i wtedy poświęcić czas na spotkanie z Bogiem obecnym w swoim słowie. Mam nadzieję, że każdy z was ma swoją Biblię; niech ona czeka na was, niech jej obecność na widocznym miejscu będzie znakiem zachęty, aby często po nią sięgać” – stwierdził i zaznaczył, jak ważne jest to, by słowo Boże coraz bardziej ich kształtowało.

„Lektor ma być człowiekiem całkowicie otwartym na słowo Pana. Do tego konieczne jest uznanie mocy zbawczej słowa Bożego. Kluczowa rola słuchania Biblii leży w tym, że od tego uzależnione jest szczęście lub nieszczęście człowieka, jego zbawienie lub potępienie. Zanim lektor stanie przy stole słowa Bożego, aby czytać teksty Pisma Świętego, najpierw powinien wytrwale i systematycznie wsłuchiwać się w słowo Boga, ma być pierwszym słuchaczem tego, co Pan Bóg ma nam wszystkim do powiedzenia” – zachęcił.Jak zauważył biskup, trzecim zadaniem lektora jest przekazywanie słowa Bożego wiernym. „Chodzi nie tylko o sam fakt czytania słowa Bożego. Twoim zadaniem jest również dawać o słowie Bożym świadectwo. Podczas dyskusji masz obowiązek opowiedzenia się po stronie Bożej prawdy. Nigdy nie wolno ci wyrażać zgody – także milczeniem – na dokonujące się zło. Jest to szczególne zadanie w obliczu trudności mających miejsce w czasie szkolnej katechezy” – wytłumaczył i dodał, że lektor ma być pierwszym współpracownikiem nauczyciela religii, wspomagającym jego wysiłek wobec całej klasy.

„Chodzi o to, aby osoby czytające nie były tylko miedzią brzęczącą czy brzmiącymi cymbałami, ale prawdziwymi świadkami, którzy czytane słowo Boże potwierdzają codziennym życiem” – sprecyzował.

„Będziecie głosić nie siebie, ale Bożą prawdę, objawiając światu Jego wolę. Żywa i głęboka wiara lektora ma się wyrażać nie tylko w poprawnym i pięknym wykonaniu swojej funkcji, ale także w kultycznym wręcz traktowaniu Pisma Świętego i księgi Lekcjonarza. Bądźcie odpowiedzialni za słowo Boże, niech ono was nieustannie przenika i umacnia we wszystkich dobrych poczynaniach. Podejmujcie swoje obowiązki i zadania, nie tylko liturgiczne, przekonani o mocy słowa Bożego, które jest Życiem” – zwrócił się na koniec do młodych osób.

Po odczytaniu Ewangelii ks. Przemysław Gawlas, diecezjalny duszpasterz LSO, przedstawił kandydatów do funkcji lektora. Następnie bp Greger w uroczystym obrzędzie, wręczając wraz z innymi kapłanami krzyże i egzemplarze Pisma Świętego, przyjął 256 ministrantów do grona lektorów LSO. W grupie tej było kilka dziewczynek. Wszyscy pochodzą z różnych zakątków diecezji bielsko-żywieckiej i przygotowywali się do pełnienia funkcji na specjalnych lektorskich kursach dekanalnych.

Po liturgii na nowo pobłogosławionych lektorów, ich rodziców i krewnych czekał słodki poczęstunek w pobliskim budynku kurii.

/Tekst i foto: Diecezja Bielsko-Żywiecka/
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter