/pixabay/

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Osiem błogosławieństw określa przynależność człowieka do Boga. Przez cechy, które On wymienia w swoich błogosławieństwach, jestem Jego bratem lub siostrą.

Potrzebujemy wszystkich ośmiu cnót, aby nasze życie miało wartość, a tym samym można je było traktować jako udane. Bóg ubogaca tych, którzy praktykują w swoim życiu głoszone przez Niego wartości.

Błogosławieni są ludźmi duchowej dojrzałości. Mają świadomość, że na świecie mogą doświadczać zarówno bogactwa, jak i biedy, smutku jak i radości, wewnętrznej ciszy jak i burzy niepokojów.

Błogosławieni to ludzie wielkich pragnień, które przekazuje im Duch Święty. On jest obecny w błogosławieństwie, a właściwie On sam jest BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM błogosławionych. Są zdolni radować się i smucić. Zgadzają się na obecność jednego stanu i drugiego.

Błogosławieni mają świadomość umiłowania przez Boga. Niby nic nie mają, a posiadają wszystko. Nie przeraża ich zło, gdyż ufają Bogu, który ostatecznie zwycięża.

Błogosławieństwa są mądrością daną człowiekowi przez Boga. Nie są one zakazami ani nakazami, a jedynie odsłaniają przed nami drogę do przebycia.

Są natchnieniem od Boga dla człowieka. Przez błogosławieństwa podążamy w stronę tego, co jest naprawdę... Ksiądz Józef Pierzchalski SAC
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter