Nasze tematy

Uczniowie zaakcentowali rozpoczęcie nauki w oryginalny sposób.
Modlitwa, słowo Boże i zabawa wśród gór. Tak dzieci spędzały zimowe ferie. 
3 lutego promocja nowego tomu serii "Bibliotheca Tessinensis".
Były podziękowania, wspomnienia, rozmowy i plany na kolejne lata.
List gratulacyjny burmistrza Miasta Cieszyna dla Adama Tomiczka.
Pokazy i warsztaty. "Ferie wśród starych książek 2017" w Książnicy Cieszyńskiej.
Msza św. i spotkanie opłatkowe członków ADŚ w Parafii św. Jerzego.
Powinniśmy dążyć do jedności, bo przynagla nas do tego miłość Jezusa.