Nasze tematy

Zespół poddany zostanie ocenie komisji, która zasiądzie wśród publiczności.
Remont zabytkowych organów kościelnych w Parafii św. Marii Magdaleny. 
"Koperta życia" to akcja, w którą zaangażowało się także Miasto Cieszyn.
„Miłość chleb powszedni” to motto XIX Koncertu na rzecz Hospicjum.
Co to była za gra... Z pasją, radością i taktyką prawdziwych mistrzów.
Fundacja przygotowuje się do zakupu potrzebnej aparatury - videoduodenoskopu. 
Styczniową sesję Rady Miejskiej Cieszyna rozpoczęto chóralnym akcentem.
180 zakonów i zgromadzeń zakonnych. To ponad 32 tysięcy osób.