Przypominamy, że do 31 sierpnia 2024 r. dzieci i młodzież do 20 roku życia, uczęszczające do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów cieszyńską komunikacją miejską.

Na mocy Zarządzenia Nr 0050.332.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia okresowo dodatkowych promocyjnych zasad przejazdu cieszyńską komunikacją miejską, informujemy, że dzieci i młodzież w wieku do 20. roku życia włącznie, uczęszczające do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, są uprawnione do bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych cieszyńskiej komunikacji miejskiej, realizowanej na obszarze gminy Cieszyn oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Dokumentem uprawniającym do korzystania z bezpłatnych przejazdów jest ważna legitymacja szkolna.

Zarządzenie uprawniające dzieci i młodzież do 20 r. ż. do bezpłatnych przejazdów cieszyńską komunikacją miejską zostało podjęte na wniosek Młodzieżowej Rady Miejskiej Cieszyna.

/mat.pras/
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter