W dniu 26.01. 2017 o godz 18-tej przy oddziale PTTK "Beskid Śląski" w Klubie Fotograficznym "Start" odbyły się wybory sprawozdawczo-wyborcze. Ustępujący zarząd jednogłośnie otrzymał aklamację ustąpienia z funkcji.

Po odczytaniu sprawozdań z działalności Klubu ustępujący prezes Andrzej Kowol podziękował za mijającą kadencję, która trwała od 2012 do 2017. W sprawozdaniu pojawiły się dane statystyczne dotyczące Instruktora Fotografii PTTK - Andrzeja Kowol, Ireny i Krzysztofa Greń, co pozwala KFK ZG PTTK przyznać Terenowy Referat Weryfikacyjny.

Prezes Klubu jest członkiem Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK. Klub Fotograficzny otrzymał Dyplom Honorowy z KFK ZG PTTK, który został przekazany na ręce Prezesa ZO Jacka Tyczkowskiego. Z działalności Koła:

W roku 2014 został zorganizowany Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej. Forum otrzymało bardzo dużo pozytywnych opinii pod względem organizacji. Podczas imprezy mieliśmy zaszczyt gościć burmistrzów Cieszyna i Ustronia. Członkowie - Irena i Krzysztof Greń uzyskali tytuł Instruktorów Fotografii PTTK.
Dobra opinia o naszej organizacji OFFK poskutkowała tym, że przewodniczący KFK ZG PTTK Jerzy Maciejewski zwrócił się do prezesa Klubu Fotograficznego Andrzeja Kowola, aby w 2016 roku zorganizować OFFK. Po wyrażeniu zgody delegacja klubu udała się do Pszczyny, poza tym udało się zaplanować całe Forum w bardzo krótkim czasie. Opinie o Forum również były bardzo pozytywne a Dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK zażartował „że jak tak dalej pójdzie to przeniesiemy OFFK na południe Polski”.

Klub po powstaniu nadal organizował konkursy fotograficzne oraz wystawy
1. 2012. „Z obiektywem na rowerze”
2. 2013. „Zwiedzaj z Przewodnikiem”
3. 2014. „Cieszyńskie bez granic”
4. 2015. „Kochajmy przyrodę”
5. 2016. Jubileusz Ondraszka w Obiektywie”

Klub organizował często plenery, cele były różne: góry, kościoły, miasta, folklor. Byliśmy współorganizatorem dwudniowego pleneru w Elblągu. Zorganizowaliśmy szkolenie przez firmę SONY. Co roku bierzemy udział w imprezach oddziałowych „Powitanie wiosny” i „Pożegnanie lata”. Dodatkowo klubowicze spotykają się raz w miesiącu omawiając problemy Klubu, prezentują pracę, robią szkolenia itp.
Jako, że upłynęła kadencja zarządu odbyły się wybory nowych władz Klubu. Wybierano Zarząd i Komisję Rewizyjną Klubu Fotograficznego "START" na kadencję 2017-2020. Prezesem, zdobywając w tajnym głosowaniu maksymalną ilość głosów pozostał Andrzej Kowol.

Zarząd Klubu:
Andrzej Kowol - prezes
Renata Zięba - zastępca
Aleksandra Kowol - sekretarz
Gabriela Jaworowska - skarbnik
Irena Greń - członek zarządu

Komisja Rewizyjna w skład wchodzą:
Tadeusz Kania - przewodniczący
Dawid Kowol - zastępca
Beata Tyrna - członek KR

fot. org.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter