Szanowni Państwo,
Książnica Cieszyńska ma zaszczyt zaprosić Państwa na otwarcie jubileuszowej wystawy „»Nasz drogi i święty skarb«. 30-lecie Książnicy Cieszyńskiej”, prezentującej działalność i dorobek biblioteki w minionym trzech dekadach. Wernisaż, który uświetniony zostanie występem Wyższobramskiego Chóru Kameralnego, zainauguruje zarazem tegoroczne wydarzenia Nocy Muzeów w Książnicy Cieszyńskiej. Jego rozpoczęcie zaplanowano na godz. 17.00 w piątek 24 maja w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej.

Tegoroczna, 15. już edycja cieszyńskiej Nocy Muzeów, która odbędzie się z 24 na 25 maja 2024 r., zbiega się w czasie z dwiema rocznicami, które jako szczególnie istotne jawią się z perspektywy Książnicy Cieszyńskiej, tradycyjnie uczestniczącej w programie Nocy Muzeów.  Pierwszą z rocznic jest trzydziestolecie istnienia samej Książnicy, która powołana została do życia z dniem 1 stycznia 1994 r. Druga – to z kolei 250-lecie urodzin Pawła Stalmacha, kluczowej postaci w dziejach regionu, za którego sprawą cieszyńscy Ślązacy uzmysłowili sobie. iż stanowią integralną część polskiej wspólnoty narodowej, a który przyszedł na świat 13 sierpnia 1824 r. w Bażanowicach…
Nie mogąc, z uwagi na przebiegającą aktualnie modernizację swojej siedziby, uczcić obu Jubileuszy osobno i w sposób stosowny do ich rangi, Książnica wykorzystuje przerwę pomiędzy kolejnymi etapami prac budowlanych, szczęśliwie pokrywającą się z terminem Nocy Muzeów, aby przy jej okazji przypomnieć zarówno biografię Pawła Stalmacha, jak i własną historię, za ich wspólny mianownik uznając… książki, które Paweł Stalmach, mając na uwadze powołaną w 1849 r. Bibliotekę Polską dla Ludu Kraju Cieszyńskiego, określił w swoim pamiętniku słowami „Nasz drogi i święty skarb”. Dodać należy, iż Biblioteka Polska, skonfiskowana wkrótce po utworzeniu przez władze austriackie, włączona została do biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika, by 1861 r. – po rewindykacji – wejść w skład biblioteki Czytelni Ludowej. Dzisiaj zarówno księgozbiór ks. Szersznika, jak i biblioteka Czytelni Ludowej wchodzą w skład Książnicy Cieszyńskiej.

W tych okolicznościach określenie „Nasz drogi i święty skarb” przyjęła Książnica zarówno za hasło przewodnie swojego tegorocznego programu Nocy Muzeów, jak i tytuł wystawy prezentującej swoją działalność w minionym trzydziestoleciu. Z tego też względu program Nocy Muzeów w Książnicy Cieszyńskiej zaczyna się nieco wcześniej niż w pozostałych uczestniczących w niej instytucjach, bo już o godz. 17.00, na kiedy to zaplanowano występ Wyższobramskiego Chóru Kameralnego, którym uświetniony, a zarazem otwarty zostanie wernisaż jubileuszowej wystawy.
Na wystawie nie zabraknie, oczywiście, odniesienia do Pawła Stalmacha i współtworzonej przez niego Biblioteki Polskiej dla Ludu Kraju Cieszyńskiego. Choć sam Paweł Stalmach i jego biografia staną się przedmiotem osobnej, udostępnionej w czasie Nocy Muzeów małej ekspozycji oraz prezentacji, podczas której będzie można z bliska przyjrzeć się autografowi pamiętnika cieszyńskiego działacza. Podkreślić przy tym warto, że zarówno pamiętnik, jak i inne prezentowane podczas miniwystawy pamiątki po cieszyńskim budzicielu polskości pochodzą ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, będącej najważniejszą depozytariuszką źródeł historycznych związanych z biografią Pawła Stalmacha.

Z historią Książnicy wiązać się będzie także instalacja „Powrót do przeszłości” prezentowana w czytelni ogólnej Książnicy Cieszyńskiej i ukazująca warsztat pracy bibliotekarza sprzed trzydziestu lat. Tradycyjnie zaprosimy też gości do naszych pracowni konserwatorskich, gdzie z kolei zapoznać się będą mogli z najciekawszymi i najtrudniejszymi konserwacjami wykonanymi w pracowniach Książnicy w minionym trzydziestoleciu.

Jak co roku atrakcją będzie również możliwość bliższego przyjrzenia się zabytkowemu księgozbiorowi ks. Leopolda Jana Szersznika, który eksponowany jest w sali uznawanej za jedno z najpiękniejszych wnętrz bibliotecznych w Polsce.

Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy Cieszyna otrzymają możliwość wpisania się do kroniki swego miasta, a najmłodsi (i nie tylko oni) będą mieli sposobność uczestniczenia w warsztatach plastycznych, w trakcie których będą mogli sami wykonać jubileuszowe torby na książki.
Serdecznie zapraszamy!PROGRAM 
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter