Święto Nawrócenia św. Pawła, było doskonałą okazją aby przypomnieć sobie, że to nie my ludzie nawracamy, a jesteśmy tylko narzędziem w rękach Boga. Tego dnia, wszystkie cieszyńskie wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci, spotkały się podczas Mszy św. w kościele św. Jerzego w Cieszynie, aby wspólnie modlić się o łaskę i świętą śmierć.

Apostolstwo Dobrej Śmierci zostało powołane aby nieść pomoc. Jest to wspólnota przede wszystkim modlitwy i zawierzania Bogu. Stowarzyszenie ADŚ ma już ponad 100 lat.  Papież Jan Paweł II podkreślał, że jest ono bardzo potrzebne i powszechne dla całego Kościoła. Widoczni każdego dnia w Kościele młodzież, dzieci, dorośli, to obraz, który z powodzeniem można nazwać apostolstwem życia. Zaś sama idea ADŚ przypomina nam, że istnieje jeszcze śmierć, która jest jednym z elementów naszego życia. Przypomina nam o tym, że jest życie przed i po śmierci. Apostolstwo Dobre Śmierci zostało powołane właśnie po to, aby przypominać człowiekowi, aby cieszył się życiem i uświadomił sobie, że życie nie kończy się wraz z jego śmiercią. W Apostolstwie Dobrej Śmierci tak ważne jest też to, że członkowie tej wspólnoty pamiętają, że modlą się o nawrócenie grzeszników. O łaskę pojednania, przebaczenia.

24 stycznia, w kościele św. Jerzego odbyła się Msza św. w której uczestniczyli członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci ze wszystkich cieszyńskich parafii. Do wspólnej modlitwy zaprosił członków ADŚ, ksiądz Stefan Sputek, proboszcz parafii św. Jerzego. Po Mszy św. i adoracji, członkowie ADŚ zasiedli do wspólnego stołu, w Kaplicy Bożego Miłosierdzia, należącej do parafii. Spotkanie było okazją do modlitwy, wspólnego dialogu oraz do podsumowania minionego roku działalności ADŚ.

W cieszyńskich parafiach, od lat działają wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci. Stowarzyszenie to, zostało powołane by przygotować człowieka, do godnego chrześcijańskiego umierania. To właśnie poprzez swoje modlitwy, członkowie ADŚ pragną wyjednać dla wszystkich katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie oraz grzeszników - łaskę nawrócenia, a dla wszystkich - dobrą i świętą śmierć.

Tekst i foto: Patryk Staroń

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter