W dniu 25 listopada br. w bielskim kościele p w. Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyła się uroczystość błogosławieństwa służbie liturgicznej ołtarza naszej diecezji bielsko- żywieckiej.

W uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. biskup Piotr Greger, a wraz z nim przy ołtarzu modlili się  księża diecezjalni - opiekunowie ministrantów na czele z diecezjalnym opiekunem służby liturgicznej ołtarza ks. Przemysławem Gawlasem.

Zwracając się do lektorów i lektorek ks. biskup Piotr powiedział:

„Jako lektorzy będziecie należeć do grona służby liturgicznej, na równi z tymi, którzy nie są lektorami, ale spełniają inne zadania. Obecni przy ołtarzu wszyscy służymy tej samej sprawie, powierzone nam zadania pełnimy na chwałę Boga i ku pożytkowi duchowemu, własnemu oraz wiernych obecnych na liturgii. Do tak rozumianej służby musimy się ciągle przygotowywać. Z pewną podpowiedzią przychodzi nam treść Kolekty mówiąca o trzech, równie ważnych zadaniach; ona mają postawionych charakter warunków. Jeśli któreś z nich zaniedbamy czy zlekceważymy, to z postawą służebną będziemy mieli problem.

Warunek pierwszy: słudzy w Kościele mają być wytrwali w modlitwie. Nie wolno traktować modlitwy jako dodatku do czegokolwiek. Chodzi o modlitwę systematyczną, regularną, codzienną, a nie tylko na okoliczność wykonywania funkcji lektora. Dla osoby pełniącej to zadanie, lektura i modlitewne rozważanie Pisma Świętego ma być zadaniem każdego dnia; na to musi się znaleźć czas. Jako podpowiedź: niezawodna praktyka modlitwy tekstem biblijnym w godzinach porannych. Warto wstać odpowiednio wcześniej i poświęcić czas na spotkanie z Bogiem obecnym w swoim słowie.

Warunek drugi: słudzy Kościoła mają być przyjaźni dla wszystkich – nie rywalizacja, ale współpraca, począwszy od parafialnego zespołu służby liturgicznej; to nie jest powód do pychy czy wywyższania się nad innych, to ma być służba ze świadomością, że Jezus jest moim Panem. Poczucie jedności i równości z innymi ma swoje korzenie w bezwzględnej akceptacji przykazania miłości Boga i bliźniego.

Trzeci warunek: słudzy Kościoła mają być roztropni w działaniu (roztropność jako owoc spotkania z Bogiem, roztropne działanie ma być na miarę świadectwa). Zadaniem lektora nie jest tylko samo czytanie i rozważanie Biblii. Lektor ma być człowiekiem całkowicie otwartym na zbawczą moc słowa Bożego. Uważne, wnikliwe słuchanie słowa Bożego, jego przyjęcie i uznanie za Boży drogowskaz na drogach naszego życia sprawia, że lektor ma być prawdomównym i wiarygodnym świadkiem Chrystusa. Czytający słowo Boże musi pamiętać, że nie chodzi tylko o sprawności i umiejętności retoryczne (chociaż są to ważne kwestie). Sprawa sięga o wiele głębiej; chodzi o przekazanie tego, co już w nim jest, co on sam sobie przyswoił, czym żyje. Chodzi o to, aby osoby czytające były prawdziwymi świadkami, którzy czytane słowo Boże potwierdzają codziennym życiem.

Trzy zadania (warunki) osoby pełniącej w zgromadzeniu liturgicznym funkcję lektora; to są cechy, które lektora opisują, w pewien sposób definiują. Drodzy Bracia, Chrystus was powołuje i posyła, a Kościół błogosławi do pełnienia funkcji lektora. Gorliwe wypełnianie zadania czytania słowa Bożego ma być dla was przestrzenią zdobywania świętości. Niech wam nieustannie towarzyszy przekonanie, że czytając Pismo święte mówicie w imieniu Boga, jesteście jego narzędziem. Będziecie głosić nie siebie, ale Bożą prawdę, objawiając światu Jego wolę. Żywa i głęboka wiara lektora ma się wyrażać nie tylko w poprawnym i pięknym wykonaniu swojej funkcji, ale także w kultycznym wręcz traktowaniu Pisma świętego i księgi Lekcjonarza. Bądźcie odpowiedzialni za słowo Boże, niech ono was nieustannie przenika i umacnia we wszystkich dobrych poczynaniach. Niech to wszystko będzie podporządkowane temu, o czym mówi Kolekta dzisiejszej liturgii: abyśmy nie dawali się obsługiwać, lecz sami służyli braciom”.

Ksiądz  Przemysław Gawlas, diecezjalny duszpasterz liturgicznej służby ołtarza, przedstawił kandydatów do funkcji lektora, a ks. biskup bp Piotr w uroczystym obrzędzie, wręczył wraz z innymi kapłanami krzyże i egzemplarze Pisma Świętego, przyjął 420 ministrantów do grona lektorów liturgicznej służby ołtarza. Znalazły się wśród nich także dziewczynki. Wszyscy lektorzy i lektorki pochodzą z różnych zakątków naszej  diecezji bielsko- żywieckiej i przygotowywali się do pełnienia funkcji na specjalnych lektorskich kursach dekanalnych.

Ksiądz Przemysław  pod koniec liturgii zwrócił się do samych ministrantów i przypomniał im, że to ważny moment w ich życiu. „Staliście się poniekąd ustami Pana Boga. Każdorazowe wasze posługiwanie będziecie kończyć słowami: ‘oto słowo Boże’. Jest to wielka odpowiedzialność, by kształtować swój warsztat pięknego, wyraźnego i głośnego czytania. Do tego dziś zostaliście powołani przez Boga. Macie głosić to, co On przekazał, a słowa, z których od wieków rodzi się wiara wychodzić będą z waszych ust i dotykać serc słuchających ludzi. Chciałbym, abyście jeszcze teraz popatrzyli na siebie, odwrócili się w lewo i w prawo. Zapamiętajcie sobie ten dzień, zapamiętajcie, ilu was jest, bo czasem wydaje się – jest taka moda i takie zdanie się powtarza nieraz w mediach – że nie ma młodych w Kościele. Trzeba byłoby ich zaprosić właśnie na taką uroczystość”.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii ks. biskup Piotr udzielił zebranym apostolskiego błogosławieństwa, a  uczestnicy uroczystości  udali się do auli św. Jana Pawła II w podziemiach świątyni na poczęstunek.

Tekst i foto: M.Szpak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter