Klub Inteligencji Katolickiej w Cieszynie zaprasza w środę, 18 kwietnia, na kolejny ciekawy wykład.

Spotkanie odbędzie się w Katolickim Liceum im. Św. Melchiora Grodzieckiego.

Podczas spotkania wykład pt. "Tajemnica cierpienia - problem teodycei" wygłosi będzie ks. dr Leszek Łysień.

W ciągu ponad 35-letniej działalności KIK w Cieszynie organizuje różne spotkania dotyczące wiary, zdrowia, Pisma Świętego.

Od marca 2018 roku funkcję prezesa cieszyńskiego KIK-u pełni Pan Bartosz Frydrychowski. Wcześniej, przez 21 lat funkcję tą pełniła pani Pani Henryka Pelucha. Opiekunem duchowym jest ksiądz Jacek Gracz, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

Gorąco zachęcamy do udziału!