Felietony/Rozmowy

Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary. 

Czym zatem zawinił ten człowiek?

Kolejna przypowieść, która musi budzić w słuchaczu co najmniej zdziwienie i pytania. 

Często czyni to poprzez ludzi, których po ludzku uważamy za niewierzących...

Lato Wygnańca, czyli Pan Tadeusz... 

 Oto sens nierówności, oto logika świata...

Kluczem do zrozumienia tego wszystkiego jest słowo „Krzyż”.

Powinniśmy otaczać się ludźmi, którzy w oczach innych niewiele lub nic nie znaczą.