Felietony/Rozmowy

On jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem wszystkiego...

 Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański...

 Idźcie i powiedzcie Janowi o tym, co słyszycie i co widzicie. 

Człowiek inaczej myśli, inaczej mówi, a jeszcze inaczej żyje. 

Czy jestem gotowy na spotkanie z Panem?

 Ci, którzy wierzą Bogu i Jemu ufają - są ludźmi czuwającymi...

Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

Trzeba mieć głęboką wiarę, żeby wytrwać przy Bogu, podczas doświadczeń.