Felietony/Rozmowy

Jan Twardowski nie był człowiekiem walki, inne sobie postawił zadanie. Nie chciał nikogo pokonywać, zwyciężać, tryumfować...

Słowo księdza Tomasza.
Proszę pana każdy z nas idzie swoją drogą, każdy lepi swoje gniazdko...
Zmęczony jestem tym ciągłym byciem z konieczności...
Moja myśl biegnie właśnie w stronę tej tragiczności życia przed innymi i dla innych.
Jaka jest postawa Jana Pawła II wobec dziedzictwa polskiej kultury?
Być bardziej dla bliźniego dzięki spotkaniu naszej wolności z Bogiem.
Miłosierdzie Boże jest tęsknotą Boga za człowiekiem, jest nadzieją.