/pixabay/


A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Wiele spraw w naszym życiu czy bliskich nam osób zaskakuje nas. Na wiele trudnych wydarzeń nie jesteśmy przygotowani, nie myślimy o tym, że przyjdzie choroba albo śmierć. Kiedy przychodzi, bardzo trudno się na to zgodzić.

Tak bardzo pochłania człowieka codzienne życie, że nie potrafi mądrze się starzeć, nie radzi sobie z czasem choroby, nie potrafi pogodzić się z tym, że ktoś bliski odszedł do wieczności. Co to znaczy czuwać? To mieć świadomość, że przyjdzie coś co będzie dla mnie trudne, będzie bolało. Czuwać, to być człowiekiem który psychicznie i duchowo przygotowuje się na przyjęcie tego, co Bóg da. Czuwać, to również wierzyć, że jeśli jakaś sprawa pojawia się w moim życiu, jakiś problem, to Bóg dopuszcza tę rzeczywistość, abym odnalazł się bliżej Niego i człowieka.

Czuwanie, zmierza do przyjmowania wydarzeń zarówno pomyślnych jak i niepomyślnych, jako będących słowem Boga skierowanym do mnie. Czuwanie zmierza do takiego życia aby z tym, co od Boga otrzymałem, bez względu na to, czy wydaje się być dla mnie pomyślne czy nie pomyślne - stawać się lepszym człowiekiem. Ci, którzy wierzą Bogu i Jemu ufają - są ludźmi czuwającymi, a tym samym przyjmującymi Go we wszystkich wydarzeniach przez które przychodzi.

ks. Józef Pierzchalski SAC
 
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter